obchodný názov variantu poistného krytia pre balík PZP v Allianz – Slovenskej poisťovni.