účet fyzickej osoby alebo právnickej osoby otvorený v banke a vedený na jej meno.