bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov medzi bankovými účtami.