právnická osoba založená podľa Obchodného zákonníka, podnikajúca na základe Zákona o bankách a povolenia Národnej banky Slovenska.