Ochrana, ktorej podmienky sú aktualizované automaticky na základe vopred dohodnutých kritérií.