obchodný názov havarijného poistenia Komunálnej poisťovne Vienna Insurance Group.