Skrátený výraz používaný pre Allianz – Slovenskú poisťovňu.