Skrátený výraz používaný pre Slovenskú asociáciu poisťovní.