Súhrn viacerých služieb poskytovaných asistenčnou spoločnosťou.