Konkrétna služba poskytovaná asistenčnou spoločnosťou alebo poisťovňou – napríklad odťah vozidla, dotankovanie paliva, náhradná preprava do cieľa cesty.