Pomoc poskytovaná asistenčnou spoločnosťou poistenému. Môže byť právna asistencia, technická asistencia, administratívna asistencia alebo kombinovaná asistencia.