Skrátený výraz používaný pre asistenčnú spoločnosť Autoklub Slovakia assistance.