Postupné znižovanie hodnoty majetku v dôsledku fyzického alebo morálneho opotrebenia.