Umiestnenie,in­vestovanie finančných prostriedkov.