Skrátený výraz používaný pre Allianz poisťovňu a Allianz – Slovenskú poisťovňu.