súkromná univerzálna poisťovňa pôsobiaca na Slovensku patriaca do skupiny Allianz SE.