Aktívne uzatváranie nového poistenia v prospech poisťovne.