Iný výraz používaný pre úpravu limitu poistného krytia.