Na základe toho za akým účelom cestujeme do zahraničia si môžeme vybrať z týchto možností:

  1. Krátkodobé cestovné poistenie – je poistenie s rôznou dĺžkou platnosti, maximálne do jedného roka.
  2. Dlhodobé cestovné poistenie – čiže celoročné cestovné poistenie – je poistenie na jeden rok a viac. Poistenie sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak sa poistné uhrádza naďalej.
Kedy a ako sa Vám to viac oplatí?

Krátkodobé cestovné poistenie je výhodnejšie, ak zahraničie navštevujete len zriedka a to napr. v dovolenkovom období, krátkodobé školenie a služobná cesta, ktorá sa v danom roku neopakuje.

Dlhodobé poistenie sa viac oplatí v prípade, ak zahraničie navštevujete viac krát do roka alebo na dlhšie intervaly, za účelom dlhodobej práce, štúdia, dlhodobej dovolenky a pod. Pri dlhodobom cestovnom poistení je nutné spomenúť na frekvenciu prerušovania pobytu a to nasledovne:

  • Obmedzená doba výjazdu – cestovanie viac krát do roka na kratšie obdobia. Treba mať na pamäti, že tento variant cestovného poistenia je na obmedzenú dobu výjazdu teda na prerušovaný pobyt. To znamená, že je potrebné dbať na to, že v zahraničí môžete stráviť len určitý počet dní počas poistnej doby, ktoré vám na našom webe poisteniecez.net kalkulačka cestovného poistenia zobrazí. Poisťovne uvádzajú maximálne trvania pobytov do 30 dní, 45 dní, 180 dní, a pod. Ak by ste stanovený počet dní presiahli, poistenie vám prestane platiť.
  • Neobmedzená doba výjazdu – cestovanie viac krát do roka na dlhšie obdobia alebo na celý rok. Cena poistenia je samozrejme vyššia nakoľko ide o neprerušovaný pobyt, a celkovo je poistený dlhšiu dobu krytý. Tým pádom je to pre poisťovateľa celkovo vyššie riziko.

V prvom rade ak si chceme ušetriť čas aj finančné prostriedky, je dôležité si zadefinovať, za akým účelom, s akou frekvenciou a na akú dlhú dobu cestujeme do zahraničia.