Ako postupovať pri zrážke s divou zverou?

stret so zverouOpatrnosti na cestách nikdy nie je dosť. Obzvlášt to platí pre obdobie od konca jesene až do jari, keď sa zver približuje častejšie k cestám. Stret so zverou je častou dopravnou nehodou (štatisticky okolo 20% zrážok). Dopravné nehody spôsobené stretom s voľne žijúcou zverou, môže mať za následok ťažké zranenia posádky auta. 

Vysvetlenie si dôležitých pojmôv

Dopravná nehoda – je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 1,5 násobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 € a vyššie). Dopravnou nehodou sa tiež považuje udalosť ak sa usmrtí alebo zraní osoba, ak sa poškodí cesta alebo ak uniknú nebezpečné, zdravie ohrozujúce, veci.

Škodová udalosť – je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a zrejme neprevyšuje 1,5-násobok väčšej škody podľa Trestného zákona.

Eliminovanie nebezpečenstva stretu so zverou

V prvom rade je potrebné rešpektovať dopravné značenie, ktoré nás upozorňuje na výskyt zvery. Na miestach s rizikom jej výskytu je potrebné znížiť rýchlosť a pozorne sledovať cestu. Odporúča sa držať bližšie k stredu tak, aby bola smerom k pravej krajnici vytvorená určitá bezpečnostná rezerva.

Často sa stáva, že je zviera reflektormi oslepené, a preto zostáva stáť na mieste. V prípade ich stlmenia je vyššia pravdepodobnosť, že sa dá na útek. Majte na pamäti, že ak sa zviera na ceste objaví spomaľte a nespúšťajte ho z očí.

V prípade zrážky sa držte týchto 5 krokov

Ani maximálna opatrnosť vám predsa nepomohla predísť zrazeniu zvieraťa, treba zachovať chladnú hlavu a postupovať nasledovne:

  1. V prvom rade zapnite výstražnú signalizáciu, čiže všetky štyri smerovky. 
  2. V prípade, že je zviera zranené alebo zahynulo počas zrážky, rozhodne sa ho nedotýkajte a neberte ho nikam preč(divina je divina ale zákon a bezpečnosť sú prvoradé:-)).
  3. Zavolajte políciu, ktorá túto informáciu posunie miestnemu poľovníckemu zboru. 
  4. Nezabudnite si zabezpečiť dôkazy pre poisťovňu. Ak sa dá, urobte fotodokumentáciu z miesta nehody a dôkladne si zapíšte kontaktné údaje svedkov.

TIP: Oznámiť každú zrážku vozidla s lesnou zverou na tiesňovej linke 158. Policajti vedia okamžite vyrozumieť zástupcov príslušného poľovného združenia a v spolupráci s nimi dokážu zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie prekážky a obnovenie zjazdnosti cesty.

Môže sa zahynuté zviera zobrať so sebou?

Rozhodne nie. V opačnom prípade vám hrozí trestný čin pytliactva!

Ak ste zrazili na ceste zviera budete automaticky považovaný za vinníka?

Nie. Obvykle sa vinník v takom prípade neurčuje.

Máte nárok na náhradu škody, ktorá vznikla na vozidle, keď ste zrazili voľne žijúcu zver?

Áno, ale len ak máte havarijné poistenie, alebo taký typ povinného zmluvného poistenia, v ktorom je dojednané riziko stretu so zverou.

Budete hradiť škodu spôsobenú tým, že ste usmrtili zviera?

Áno, žiadosť o náhradu škody môže vzniesť poľovnícke združenia či majiteľ zvieraťa, škoda bude hradená z vášho povinného ručenia.