Druh súkromnej obchodnej spoločnosti založenej podľa Obchodného zákonníka.