činnosť na to oprávnenej osoby pri ktorej dochádza k vyhotoveniu dokumentu (napr. policajná zápisnica), vyplneniu tlačiva (napr. hlásenie o poistnej udalosti), zápisu údajov do tlačiva (napr. do bielej karty) alebo spracovaniu údajov z tlačiva (napr. zo zmluvy PZP).