Poskytnutie užitočných informácií vrámci asistenčných služieb poskytovaných k povinnému zmluvnému poisteniu vozidla (PZP) a havarijnému poisteniu vozidla.